Din varukorg är tom!

Försäljningsvillkor

De här allmänna villkoren är tillämpade på det köpesavtal mellan dig som konsument och Swedenmobile Holding AB, organisationsnummer: 559033-0873, nedan kallat "SM”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på www.swedenmobile.se.

Priser och avgifter

De priser som anges på denna webbplats anges inklusive mervärdesskatt (moms).

Upprättande av avtal om köp

Swedenmobiles varor beställs på www.swedenmobile.se. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Swedenmobile via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningstillfället. Genom beställningen accepterar du dessa villkor. Swedenmobile ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. I dagsläget kan avtal endast ingås med kunder som är folkbokförda i Sverige.

Force majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Swedenmobiles skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Swedenmobiles förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som konsument rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus förbehåller sig Swedenmobile att korrigera detta i efterhand. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Swedenmobile inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Elektronikprodukter som säljs av Swedenmobile kan vara importerade från ett annat land, vilket kan medföra att menyspråk eller bruksanvisningen saknar svenska. I de fall hänvisar vi till tillverkarenswebbplats för nedladdning av svensk bruksanvisning i digitalt format. Detta är för att kunna hålla rätt pris till slutkund samt vid otillgänglighet av produkten hos svenska leverantörer.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Sweden Mobiles kundtjänst.

Kontaktuppgifter till vår kundtjänst finner du under fliken kontakta oss.


Swedenmobile Holding AB

Organisationsnummer: 559033-0873