Din varukorg är tom!

Kemikalieskatt

Från och med den 1 juli införs en kemikalieskatt på vitvaror och diverse hemelektronikprodukter som innehåller vissa flamskyddsmedel, vilka har som syfte att skydda mot brand. Skatten har som huvudsyfte – att minska förekomst, spridning och exponering av mängden flamskyddsmedel i svenska hushåll.

Vad är flamskyddsmedel?

Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna och finns i bland annat elektroniska produkter. Vissa flamskyddsmedel är hälso- och miljöfarliga och en del är misstänkt hormonstörande. Det finns flera hundra olika sorters flamskyddsmedel, och flera av de allra farligaste är idag förbjudna i elektriska samt elektroniska varor. 

Hur räknas skatten ut?

Skatten beräknas på varornas vikt utan emballage och är 120 kronor per kilo för elektronikprodukter.

Räkneexempel

 • En mobiltelefon väger 145 gram (0,145 kg). Skatten för varan blir 0,145 kg x 120 kronor = 17,40 kronor (exkl. moms). 

Maxtak på skatten

Skatten begränsas till maximalt 320 kronor (exkl. moms) per vara, så att en vara inte ska få en oproportionerligt hög skatt.

Vilka produkter berörs?

Flamskyddsmedel används i diverse olika produkter som dagligen används av de flesta svenska konsumenter, skatten kommer läggas på allt från telefoner till stora kylskåp och tv-apparater baserat på varans tullnummer (KN-nummer). Vi har listat exempel på produktkategorier som kommer att drabbas av kemikalieskatten i tabellen nedan:

KN-nummer

Exempel på varor

8471 30, 8471 41 och 8471 49

Datorer, läsplattor m.m.

 • 8471 30 avser bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en vikt av högst 10 kg, med åtminstone en centralenhet, ett tangentbord och en bildskärm.
 • 8471 41 och 8471 49 avser andra maskiner för automatisk databehandling.

8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62

Telefoner, routrar och trådlösa nätverk m.m.

 • 8517 11 avser apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar.
 • 8517 12 avser telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät, t.ex. mobiltelefoner.
 • 8517 18 avser till exempel fasta telefoner.
 • 8517 62 avser apparater för mottagning, omvandling och sändning eller regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för uppkoppling och dirigering, t.ex. routrar, nätverkskort och modem.


8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89

CD-spelare, skivspelare, telefonsvarare m.m.

 • 8519 30 avser skivspelare.
 • 8519 50 avser telefonsvarare.
 • 8519 81 och 8519 89 avser andra apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning än skivspelare, telefonsvarare eller sådana som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, t.ex. bandspelare, CD-spelare och MP3-spelare.

8521 10 och 8521 90

DVD-spelare och videoapparater m.m.

8521 10 och 8521 90 avser apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, t.ex. DVD-spelare och videoapparater.


8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99Radioapparater

8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99 avser apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivande av ljud, förutom sådana rundradiomottagare som används i motorfordon.

8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 72 och 8528 73

TV-apparater, skärmar m.m.

 • 8528 41 och 8528 49 avser katodstrålerörsmonitorer.
 • 8528 51 och 8528 59 avser andra monitorer.
 • 8528 71, 8528 72 och 8528 73 avser televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler.

9504 50

Spelkonsoler m.m.

9504 50 avser videospelskonsoler och videospelmaskiner, andra än sådana spel som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel. Swedenmobile Holding AB

Organisationsnummer: 559033-0873